2014-11-17

Pasta słonia i wodny termometr

Dla najmłodszej grupy uczniów w naszej szkole organizowane są warsztaty przyrodnicze, na których mają oni możliwość obserwowania doświadczeń pokazowych oraz samodzielnego eksperymentowania. Na ostatnich zajęciach wykonano doświadczenia pt. „Pasta słonia” i wodny termometr.
Zajęcia rozpoczęły się od samodzielnej pracy uczniów, która polegała na konstrukcji wodnego termometru. W tym celu do przygotowanych szklanych butelek dodali kilka kropel barwnika, a następnie zalali butelkę po sam brzeg zimną wodą. Umiejscowili słomkę w szyjce butelki i przymocowali ją szczelnie plasteliną. Tak przygotowaną butelkę wstawili do misek, do których nauczyciel wlał gorącą wodę.
Czekając na efekt swojego doświadczenia uczniowie obserwowali doświadczenie o nazwie „Pasta dla słonia”. W tym celu prowadzący przygotował 3 butelki, do których wlał perhydrol. Następnie dodał kilka kropel barwnika fioletowego, żółtego i czerwonego. Do powstałej mieszaniny dodał po łyżce płynu do mycia naczyń. Całość delikatnie wymieszał. W tym czasie troje uczniów rozpuszczało suche drożdże w ciepłej wodzie. Tak przygotowane drożdże nauczyciel szybko dodał do wcześniej przygotowanej mieszaniny i uczniowie mogli obserwować fontanny szalonej piany.
Jest do doświadczenie w którym następuje bardzo szybka reakcja związków chemicznych. Nastąpił gwałtowny rozkład perhydrolu, produktami reakcji są: tlen i woda. Wytwarza się piana, która swoim wyglądem i sposobem powstania przypomina ogromną pastę do zębów. Stąd właśnie nazwa - "Słoniowa pasta do zębów".
Na zakończenie zajęć uczniowie sprawdzili efekt doświadczenia z wodnym termometrem. Stwierdzili, że w słomce pojawiła się woda, której wcześniej nie było. Dlaczego? Jeśli woda nagrzewa się, zwiększa swoją objętość i pojawia się w słomce, w sytuacji odwrotnej – woda kurczy się, powodując obniżenie słupka wody.