2014-11-19

„Ojczysty – znam, lubię, szanuję”

Patriotyczna lekcja śpiewania zorganizowana przez naszą szkołę z okazji Święta Niepodległości, a opisana, sfotografowana i sfilmowana przez uczniów klas III gimnazjum, została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Ojczysty – znam, lubię, szanuję”. Konkurs był elementem ogólnopolskiej kampanii „Mam Gen Wolności” – organizowanej przez Fundację Instytutu Lecha Wałęsy. Celem projektu jest budowanie nowoczesnego poczucia patriotyzmu i promowanie, w nawiązaniu do bogatej historii Polski, aktywnych postaw Polaków.