2014-11-19

Z językiem polskim za pan brat

17 i 18 listopada odbył się pierwszy etap konkursów „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień”. Do konkursów zgłosiło się łącznie 51 uczniów z klas I – VI.

Każdy konkurs składa się z trzech etapów.

W konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień”:

I etap – to udzielenie odpowiedzi na pytania testowe.

II etap – polegał będzie na przeredagowaniu tekstu tak, żeby wypowiedź spełniała kryterium poprawności językowej.

W III etapie (finale ogólnopolskim) – uczestnicy napiszą opowiadanie do historyjki obrazkowej.

W konkursie „Z ortografią na co dzień”:

I etap – to udzielenie odpowiedzi na pytania testowe.

W II i III etapie – zadaniem uczniów będzie napisanie dyktanda.

Wyniki z pierwszego etapu poznamy 15 grudnia.