2014-11-20

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

 20 listopada, w dniu 25. rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, po raz pierwszy obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w sprawie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 7 listopada tego roku podjął Sejm RP na wniosek Rzecznika Praw Dziecka.