2014-11-25

Dzień pod znakiem profilaktyki

W dniu dzisiejszym w szkole podstawowej od godziny 8.50 do 13.25 trwały warsztaty profilaktyczne prowadzone przez pracowników kołobrzeskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Uczniowie klasy I b, II b i VI a uczestniczyli w zajęciach dotyczących komunikacji społecznej, a uczniowie klasy V poznawali zasady bezpiecznego zachowania się w Internecie i rozwiązywali problemy związane z cyberprzemocą.