2014-12-01

Młodzi głosują

W ramach akcji prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują” uczniowie gimnazjum przygotowali i przeprowadzili w szkole, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również zorganizowali młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. Celem akcji „Młodzi głosują” jest zachęcenie młodych ludzi do większej aktywności obywatelskiej, gdy jeszcze wielu z nich chce ją podejmować. Aby nie zostać biernym dorosłym, trzeba doświadczyć własnej aktywności obywatelskiej już w młodości – mówi Jacek Strzemieczny, prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w akcji „Młodzi głosują” już po raz czwarty. Nawyk korzystania z przywileju wyborczego nie pojawia się automatyczne w dniu 18 urodzin. Założenie, że młody człowiek nie będzie interesował się polityką i nie będzie w ogóle głosował do ukończenia 18 roku życia a potem nagle stanie się zainteresowanym polityką, świadomym, aktywnym i głosującym obywatelem jest złudne. Głosowanie w wyborach jest w pewnym sensie nawykiem, który wyrabia się poprzez samo głosowanie i udział w takich projektach edukacyjnych jak „Młodzi głosują”.