2014-12-05

Uczniowie w Urzędzie Gminy

5 grudnia Urząd Gminy zaprosił mieszkańców na dzień otwarty. Z okazji podpatrzenia urzędników w pracy skorzystali uczniowie klas I gimnazjum. Do dyspozycji zwiedzających były miejsca na co dzień niedostępne. Można było zobaczyć salę ślubów, salę obrad rady gminy, a nawet zasiąść w fotelu Wójta. Przewodnikiem po urzędzie była p. Urszula Czachorowska, która zapoznała młodzież z organizacją urzędu, z zakresem prac i zadaniami jakie stoją przed gminą. Wizyta w urzędzie wzbogaciła realizację programu wiedza o społeczeństwie i była żywą lekcją tego przedmiotu.