2014-12-18

Informacja dotycząca przerwy świątecznej

Dyrektor szkoły informuje, iż po zdiagnozowaniu potrzeb rodziców i opiekunów uczniów w zakresie zapewnienia dzieciom zajęć opiekuńczo – wychowawczych w okresie przerwy świątecznej i w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
Zajęcia te odbywać się będą w dniach 22 i 23 grudnia2014 oraz 02 i 05 stycznia 2015 w świetlicy szkolnej w godz. 8.00 - 16.00.