2015-01-15

Wspólne NIE dla agresji i przemocy

W czwartek, 15 stycznia, rodzice i nauczyciele wysłuchali wykładu na temat „Psychospołecznych i prawnych skutków agresji i przemocy w szkole”. Przez trudny temat przeprowadził zebranych mgr Henryk Jeszke z Centrum Praw Człowieka w Szczecinku, były Rzecznik Praw Dziecka przy TPD w Koszalinie.
Wśród czynników sprzyjających powstawaniu agresji w szkole są: niepowodzenia w nauce, brak akceptacji w grupie rówieśniczej, brak akceptacji ze strony nauczyciela i pracowników szkoły, przymus siedzenia w ławce, chęć zwrócenia na siebie uwagi, frustracje przeniesione z domu, brak tolerancji, niska samoocena, poczucie niesprawiedliwości, przymus odrabiania lekcji, negatywny wpływ mediów, brak kontaktów rodziców ze szkoła, negatywny wpływ nieformalnych grup rówieśniczych, bezstresowe wychowanie,  transformacje ustrojowe.
Zebranym na szkoleniu przedstawione zostały kierunki osłabiania agresji. Oto niektóre z nich: rozmowy z uczniem, dowartościowywanie dziecka, mniej liczne klasy, przydzielanie dodatkowych obowiązków agresorom, ustalanie i przestrzeganie reguł i zasad postępowania w domu i w szkole, uczenie dobrej komunikacji, przedstawianie wzorców osobowych godnych naśladowania, minuty relaksacyjne na lekcji w domu, urozmaicanie procesów nauczania, ograniczenie dzieciom korzystania z gier komputerowych, częste okazywanie uczuć dzieciom, mówienie o uczuciach, akceptowanie dziecka takim jakim jest, czuwanie nad formami spędzania czasu wolnego, opracowanie właściwego systemu dyscyplinującego.
Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne szkolenia organizowane przez szkołę dla Rodziców.