2015-02-09

Wyjazd na narty do Wieżycy

UKS ,,Sokół" organizuje wyjazd na narty do Wieżycy w dniu 13.02.2015 r.(piątek) - godz. 7.00 sprzed szkoły. Pierwszeństwo w wyjeździe mają członkowie UKS ,,Sokół" oraz uczniowie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych. Istnieje możliwość udziału rodziców w wyjeździe. Możliwość wzięcia nart ze szkoły bez kosztów, ewentualnie wypożyczenie nart we własnym zakresie na miejscu (odpłatnie 40 zł). Karnet na narty (ok. 60 zł ) we własnym zakresie. Kask obowiązkowy! Zapisy i informacje u nauczycieli wychowania fizycznego.