2015-02-19

Projekt edukacyjny „Podarujmy chorym dzieciom szansę”

W ramach projektu edukacyjnego uczniowie klasy IIB gimnazjum z wychowawczynią Hanną Caban oraz rodzicami wzięli udział w charytatywnej zbiórce pieniędzy na rzecz chorej Leny. Zbiórka prowadzona była 12 lutego podczas zimowej coolturiady podsumowującej działalność GOK, 14 lutego podczas uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Kukini oraz w ciągu całego tygodnia w różnych punktach Ustronia Morskiego. Dochód z przeprowadzonych zbiórek  w wysokości 3158,58 zł został w całości przekazany na konto Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i inne Choroby Nowotworowe w Szczecinie, jako pomoc w leczeniu 3 letniej Leny Sosny- dziewczynki chorej na ostrą białaczkę limfoblastyczną.Datki zbierane były do specjalnie przygotowanych puszek, które zabezpieczono banderolą z pieczęcią szkoły. Projekt zyskał akceptację Wójta Gminy Jerzego Kołakowskiego, a jego inicjatorką jest mama jednego z uczniów klasy II B p. Alina Iwańczyk.