2015-02-19

Próbny Sprawdzian z GWO

 Dzisiaj szóstoklasiści zmierzyli się z ogólnopolskim próbnym sprawdzianem, opracowanym przez wydawnictwo GWO.
Test zawierał 28 zadań, w tym: 11 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte z języka polskiego oraz 12 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte z matematyki.
Wśród zadań zamkniętych uczniowie rozwiązywali zadania typu „prawda-fałsz”, wielokrotnego wyboru oraz na dobieranie. Zadania otwarte wymagały od ucznia umiejętności odszukania w treści utworu fragmentu mówiącego o tym, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem oraz opisania miejsca przedstawionego na ilustracji, umiejętności obliczenia różnicy temperatur jakie panowały w podanych miejscowościach, jaką część objętości całego pudełka zajął piasek oraz ile dni rodzina może spędzić w pensjonacie w pokojach typu standard i komfort, dysponując określona kwotą.
Maksymalnie można zdobyć 42 punkty, w tym 20 punktów z języka polskiego oraz 22 punkty z matematyki.
Na sprawdzianie z języka angielskiego były wyłącznie zadania zamknięte (czyli takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych). Wśród nich pojawiły się również następujące typy zadań: wybór wielokrotny, prawda/fałsz i dobieranie. Sprawdzane były następujące umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych.
Dzisiejszy sprawdzian będzie oceną wiedzy i umiejętności uczniów na półtora miesiąca przed właściwym sprawdzianem.