2015-03-06

Pomagamy zwierzętom ze schroniska w Kołobrzegu

Od 9 marca do końca kwietnia 2015r. prowadzona będzie szkole podstawowej zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Kołobrzegu.
Organizatorami akcji są klasy 3b i 4b. Karmę dla psów i kotów można dostarczać do sali nr 3.
Opiekę nad akcją sprawują p. Marta Kossakowska i p. Agnieszka Socha.