2015-03-09

Młodzież zapobiega pożarom

W ramach przygotowań do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyło się szkolenie uczniów klas V SP i II G, które prowadzili strażacy OSP Ustronie Morskie.
Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Wkrótce odbędą się eliminacje szkolne, które wyłonią uczestników etapu powiatowego.