2015-03-13

Zuch w klasach I - III

12 i 13 marca uczniowie klas I - III szkoły podstawowej wzięli udział w konkursach Zuch i Zuch z języka angielskiego.
Konkurs Zuch polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianu uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.
Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów.
Obydwa konkursy rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a ich treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej.
Wyniki ogłoszone będą w maju - życzymy powodzenia.