2015-03-19

Matematyczny Kangur

W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” uczniowie naszej szkoły startowali w pięciu kategoriach: Żaczek (kl. II SP), Maluch (kl. III i IV SP), Beniamin (kl. V i VI SP), Kadet (kl. I i II gimnazjum) oraz Junior (kl. III gimnazjum).
Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami, jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.