2015-03-26

Gminne eliminacje OTWP

W gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" wzięli udział uczniowie klas V i II gimnazjum. Organizatorem eliminacji byli strażacy OSP Ustronie Morskie.
Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności  posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Uczniowie, którzy zajmą dwa pierwsze miejsca z każdej ze szkół wezmą udział w eliminacjach powiatowych. Wyniki wkrótce.