2015-03-26

Plastyczny język angielski

Od dnia 26 marca 2015r. w szkole podstawowej jest prowadzony konkurs języka angielskiego dla klas III – V pt: „Plastyczny angielski”.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, maja za zadanie wybrać  jedno angielskie słowo i przedstawić je  w formie graficznej na kartce A4. W konkursie liczy się poprawność ortograficzna zapisanego słowa, kreatywność i pomysłowość na jak najciekawsze zaprezentowanie wybranego przez siebie angielskiego słowa.
Prace konkursowe należy oddać do p. A. Sochy lub p. D. Olejnik do dnia 10 kwietnia 2015r.
Serdecznie zapraszamy do udziału  w konkursie!