2015-03-27

Informacja dotycząca przerwy świątecznej

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 02 kwietnia do 07 kwietnia.
Dzień 1 kwietnia jest dniem wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów klas I - V szkoły podstawowej.
Uczniowie klas VI przystępują w tym dniu do sprawdzianu szóstoklasisty.
Dyrektor szkoły informuje, iż po zdiagnozowaniu potrzeb rodziców i opiekunów uczniów w zakresie zapewnienia dzieciom zajęć opiekuńczo – wychowawczych w okresie przerwy świątecznej, żaden rodzic nie zgłosił potrzeby organizacji w/w zajęć w dniach 02 - 07 kwietnia. W związku z tym, świetlica szkolna w czasie przerwy świątecznej będzie zamknięta.
W środę, 1 kwietnia, świetlica pracuje normalnie.