2015-03-30

Sprawdzian szóstoklasisty – ważne informacje

W  środę (1 kwietnia) szóstoklasiści przystąpią do sprawdzianu.

Odbędzie się on zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Część

 

Godzina rozpoczęcia

 

Czas trwania

 

Część 1.
Zadania z języka polskiego i matematyki

 

9:00

 

80 minut

 

 

przerwa

 

Część 2.
Zadania z wybranego języka obcego

 

11:45

 

45 minut

 

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, czas pracy z arkuszem może zostać przedłużony

 

·         40 minut – w przypadku części 1.

 

·         o 25 minut – w przypadku części 2.

 

W 2015 r. do sprawdzianu zostało zgłoszonych 349 312 uczniów

 

Prace szóstoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną do 29 maja br. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego (26 czerwca br.) wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

 

Arkusze wykorzystane na tegorocznym sprawdzianie będą opublikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych 1 kwietnia br. odpowiednio:

 

·         ok. godz. 13:00 – zadania z języka polskiego i matematyki

 

·         ok. godz. 15:00 – zadania z języków obcych nowożytnych.

 

Tegoroczny sprawdzian będzie po raz pierwszy przeprowadzony w nowej formule, a zadania będą sprawdzały poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – dr Marcin Smolik w  liście do szóstoklasistów przypomina kilka ważnych wskazówek, które przydadzą się tego ważnego dnia.