2015-04-17

Finał I edycji Regionalnego Przeglądu Teatrów Lingwistycznych

W dniu 17 kwietnia 2015 r., w sali widowiskowej GOK w Ustroniu Morskim, odbył się finał I edycji Regionalnego Przeglądu Teatrów Lingwistycznych. Konkurs został zorganizowany przez naszą szkołę - pomysłodawczyniami były nauczycielki języka angielskiego - p. Dąbrówka Olejnik i p. Agnieszka Socha.

Ideą przeglądu jest zainteresowanie uczniów językiem angielskim, zmotywowanie do doskonalenia umiejętności językowych, wszechstronny rozwój talentów i indywidualnych zainteresowań uczniów, kształcenie wśród uczestników konkursu umiejętności tworzenia i umiejętności zaprezentowania się przez dzieci, przybliżenie literatury dziecięcej, uczenie się współdziałania w grupie rówieśników, a także poznawanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości, wyrobienie wśród uczniów potrzeby kontaktu z teatrem i uwrażliwienie na sztukę.
W tym roku uczniowie przygotowali spektakle w języku angielskim. W kolejnej edycji pojawią się przedstawienia także w języku niemieckim.

Patronat nad konkursem objęli:
Mariola Ostrowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim,
Jerzy Kołakowski - Wójt Gminy Ustronie Morskie,
Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
Gazeta Kołobrzeska,
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim,
Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie,
Wydawnictwo Pearson.

Komisja oceniająca zgłoszone przedstawienia teatralne przyznała I miejsce dla Szkoły Podstawowej w Gowidlinie - za przedstawienie pt. „Cindirella”, II miejsce zajęli nasi uczniowie za przedstawienie pt. „Alice in the Wonderland”.
Nagrody młodym artystom wręczyli: Mariola Ostrowska – Dyrektor ZS Ustronie Morskie, Wojciech Kowalski – aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina oraz wójt gminy – Jerzy Kołakowski.

Po prezentacji nagrodzonych w przeglądzie teatralnym spektakli, rozstrzygnięto także konkurs języka angielskiego dla klas III-V szkoły podstawowej pt. „Plastyczny Język Angielski”, zorganizowany przez naszą szkołę.
W rywalizacji wzięło udział 40 uczniów. Jury Konkursowe wyłoniło 3 prace, po jednej z każdej kategorii wiekowej, przyznając I miejsca:
w kategorii klas III - I miejsce zajął Maksym Kalociński z kl. III a
w kategorii klas IV - I miejsce zajęła Wiktoria Pietrzak z kl. IV a 
w kategorii klas V - I miejsce zajęła Katarzyna Pluta z kl. V

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursów lingwistycznych.

Składamy również podziękowania dla fundatorów nagród, którymi w tym roku byli:
Jerzy Kołakowski - Wójt Gminy Ustronie Morskie, Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim, Wydawnictwo Pearson, Hurtowna Artykułów Biurowych „Calamus”, Cukiernia i Piekarnia „Nizioł”.

Uwieńczeniem uroczystości była prelekcja i warsztaty teatralne przygotowane przez aktora Bałtyckiego Teatru Dramatycznego- Wojciecha Kowalskiego. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zawodem aktora, wzbogacić swoją wiedzę o teatrze, uczestniczyć w ćwiczeniach ruchowych i dykcyjnych, a także odegrać krótkie scenki.