2015-04-22

Warsztaty w Lipiu

21 kwietnia 35 uczniów klas I – III szkoły podstawowej wzięło udział w jednodniowych warsztatach  w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Tematem warsztatów była ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty.
Uczniowie rozpoznawali podczas spaceru po lesie tropy zwierząt, gatunki drzew, krzewów i kwiatów w danym ekosystemie, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z wykorzystaniem mikroskopów, wzięli udział w grze „Przyrodnicze koło fortuny”. Podczas warsztatów tematycznych zdobyli wiedzę na temat bioróżnorodności i konieczności jej ochrony oraz jak negatywnie na nią wpływają zmiany klimatyczne.
W opinii uczniów zajęcia były ciekawe i atrakcyjne.