2015-04-23

Testy z języków obcych zakończyły egzaminacyjny maraton

23 kwietnia testami z języka obcego zakończył się egzaminacyjny maraton. O godz. 9 trzecioklasiści przystąpili do egzaminu na poziomie podstawowym, zaś o godz.11 - na poziomie rozszerzonym. Nasi uczniowie pisali egzamin z języka angielskiego lub niemieckiego. Do egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko ‎dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole ‎podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić ‎poziom swoich umiejętności językowych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 19 czerwca. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). Większość gimnazjalistów była dziś dobrej myśli: test z języka obcego jest według nich najprostszą częścią egzaminu gimnazjalnego.