2015-04-29

Wiadomości dla młodych poliglotów

Piątego maja 2015r. w szkole podstawowej odbędzie się I Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas IV – VI pt. „English is easy”. Nasza szkoła jest organizatorem tego konkursu.
Patronat honorowy nad konkursem objęło Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.
Do udziału w konkursie zostali zgłoszeni uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 3 z Kołobrzegu, Szkoła Podstawowa nr 4 z Kołobrzegu, Szkoła Podstawowa z Tymienia, Szkoła Podstawowa z Czernina, Szkoła Podstawowa nr 6 z Kołobrzegu, Szkoła Podstawowa z Ustronia Morskiego. Każda ze zgłoszonych szkół wystawia maksymalnie 6 uczniów.
Naszą szkołę będą reprezentowali następujący uczniowie: Marta Ciba, Julia Nowicka, Rafał Kubiak, Marta Walkowiak, Nadia Caban i Anna Radka.
Uczniowie ze zgłoszonych do konkursu szkół będą rozwiązywali test leksykalno – gramatyczny w swoich macierzystych szkołach (wszystkie szkoły rozwiązują test 5 maja o godzinie 8 rano). Na rozwiązanie testu uczniowie będą mieli 60 minut. Następnie poszczególne szkoły przesyłają do nas rozwiązane testy konkursowe – do 8 maja 2015r. Komisja konkursowa składająca się a nauczycieli języka angielskiego z naszej szkoły sprawdza testy wszystkich zgłoszonych do konkursu uczniów. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 22 maja 2015r, a nagrody przesłane do poszczególnych szkół.
Sponsorami nagród są wydawnictwa: Oxford University Press oraz Macmillan. Organizatorami konkursu są: p. Agnieszka Socha oraz p. Dąbrówka Olejnik – nauczycielki Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.

W maju nastąpi także podsumowanie Całorocznego Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego pt: „Mistrz Słownictwa”.  Uczniowie w przeciągu całego roku szkolnego poznali 150 dodatkowych słówek z języka angielskiego. Każdego dnia uczniowie poznawali jedno angielskie słówko, raz w tygodniu uczniowie pisali kartkówkę z pięciu słówek.  W ciągu tego roku szkolnego uczniowie klas IV – VI  napisali ich aż 30!.
W maju chętni uczniowie z klas IV-VI napiszą test z wybranych losowo słówek z całego roku szkolnego. Wybierzemy trzy osoby, które zapamiętały najwięcej angielskich słówek.
Sponsorami nagród są: wydawnictwo Pearson,wydawnictwo Oxford University Press oraz wydawnictwo Macmillan. Organizatorami konkursu są: p. Agnieszka Socha i p. Dąbrówka Olejnik.