2015-05-16

Ulicą Ku Słońcu do słonecznej elektrowni

Na otwarciu pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej, która powstała na terenie byłego wysypiska śmieci nie zabrakło przedstawicieli Zespołu Szkół. Dyrektor Mariola Ostrowska, w imieniu wszystkich kierowników jednostek samorządowych, życzyła Wójtowi Gminy Jerzemu Kołakowskiemu samych słonecznych dni, a Krzysztof Grzywnowicz – Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji, w trakcie której podjęto decyzje o rozpoczęciu tej inwestycji, brał udział w uroczystym przecięciu wstęgi. Po poświęceniu fotowoltaicznych paneli przez Księdza Proboszcza Jerzego Lubińskiego zapłonęła latarnia zasilona prądem wytworzonym na farmie. Licznie przybyłych gości oprowadzał i odpowiedzi na pytania udzielał przedstawiciel firmy, która słoneczną inwestycję zrealizowała. Jeszcze w tym roku szkolnym gimnazjaliści będą mogli na własne oczy przekonać się jak gmina nie tylko dba o środowisko, ale i produkuje „zieloną” energię.