2015-05-18

Warsztaty profilaktyczne

18 maja w szkole podstawowej, w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego, odbyły się warsztaty profilaktyczne dotyczące profilaktyki uzależnień oraz komunikacji w grupie rówieśniczej. Warsztatami objęci byli uczniowie klas IV i V.
Głównym celem spotkania było ukazanie mechanizmów budowania wartości w świecie młodych ludzi, dostrzegania dobra i zła, przewidywania i przyjmowania konsekwencji swoich czynów oraz dokonywania właściwych wyborów szczególnie ważnych podczas zawierania nowych znajomości w czasie wakacji.