2015-05-19

Trzecioklasiści na K3, piątoklasiści na K5

 Uczniowie klas trzecich i piątych naszej szkoły wzięli dzisiaj udział w badaniach Kompetencji trzecioklasistów (K3) i Kompetencji piątoklasistów (K5), przygotowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych.
Celem badań jest dostarczenie szkole informacji na temat wiedzy i umiejętności polonistycznych oraz matematycznych uczniów kończących I etap edukacji oraz uczniów przygotowujących się do sprawdzianu kończącego II etap edukacyjny.
Badanie K5 nawiązuje do sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej, który w nowej formule po raz pierwszy został przeprowadzony w tym roku szkolnym.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie zestawów zadań z języka polskiego i matematyki. Z jakimi zadaniami uczniowie zetknęli się podczas badania? W części z języka polskiego były to zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu ujęte w formę zarówno wyboru odpowiedzi, jak i zredagowania krótkiej wypowiedzi pisemnej. Sprawdzane były przede wszystkim kompetencje dotyczące odbioru tekstu – korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętności wyszukiwania informacji i wnioskowania na podstawie tekstu, umiejętność analizy i interpretacji. Z matematyki zaś sprawdzane były kompetencje z obszaru sprawności rachunkowej, wyobraźni geometrycznej oraz umiejętność rozwiązywania różnego typu zadań tekstowych.
Po wypełnieniu arkuszy badawczych, nauczyciele wprowadzą informacje o rozwiązaniach każdego ucznia do programu komputerowego. Następnie szkoła otrzyma informacje o wynikach uczniów poszczególnych oddziałów i wynikach uczniów całej szkoły na tle wyników całej populacji uczniów biorących udział w badaniach. Informacje te pozwolą nauczycielom poznać mocne i słabe strony ich podopiecznych oraz odpowiednio zaplanować pracę w kolejnych latach.