2015-06-03

I miejsce Julii Darabasz w Konkursie Geografii Turystycznej

Zadaniem uczestników Powiatowego Międzygimnazjalnego Konkursu Geografii Turystycznej, zorganizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu, było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wybranego kraju. Prezentacje oceniane były z uwzględnieniem kilku kryteriów: zamieszczenie ogólnych informacji o kraju (położenie na mapie, flaga, język urzędowy, stolica, jednostka monetarna, powierzchnia, liczba ludności, religia) oraz 20 wybranych atrakcji danego kraju, źródeł zamieszczonej grafiki, automatycznych przejść prezentacji, estetyki pracy i ogólnego wrażenia. Praca Julii Darabasz z klasy II A dotycząca Francji została oceniona najwyżej, zajmując I miejsce.