2015-06-03

Informacja dotycząca piątku - 5.06.2015

Piątek po Bożym Ciele (05.06.) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjno - wychowawczych.
Dyrektor szkoły informuje, iż po zdiagnozowaniu potrzeb rodziców i opiekunów uczniów w zakresie zapewnienia dzieciom zajęć opiekuńczo – wychowawczych w okresie przerwy świątecznej, żaden rodzic nie zgłosił potrzeby organizacji w/w zajęć w dniu 5 czerwca.
W związku z tym, świetlica szkolna w tym dniu będzie zamknięta.