Warsztaty ekologiczne w Lipiu

7 i 8 września uczniowie klas III i II gimnazjum wzięli udział w warsztatach ekologicznych, organizowanych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Okolice Lipia należą do najbardziej malowniczych w województwie zachodniopomorskim. Na przestrzeni kilkunastu kilometrów można prześledzić wszystkie formy geomorfologiczne charakterystyczne dla krajobrazu polodowcowego. Towarzyszy temu bogactwo przyrody ożywionej i nieożywionej. Zajęcia odbywały się w sali dydaktycznej, sali bioróżnorodności i w laboratorium. Podczas zajęć terenowych uczniowie rozpoznawali zagrożone gatunki roślin i zwierząt, poznawali obszary chronione, przyporządkowywali gatunki roślin i zwierząt do obszarów ich występowania. Drugiego dnia zwiedzali tematyczne ogrody „Hortulus” w Dobrzycy, w których rośliny zachwycają swoją różnorodnością i oryginalnością. Wyjazd do Lipia i Dobrzycy udowodnił, że można zdobywać wiedzę jednocześnie miło spędzając czas.