Kampania wyborcza do Samorządu Szkolnego

Ruszyła Kampania Wyborcza 2015/2016. Uczniowie klas IV-VI wybrali swoich kandydatów na przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej.
Każda klasa po dokonaniu Wyboru Samorządu Klasowego miała za zadanie wskazać kandydata do Samorządu Uczniowskiego, ale także podjąć wspólny trud  przygotowania i przeprowadzenia kampanii wyborczej swojego kandydata lub kandydatów.
Kampania w obecnym roku szkolnym przebiega w różnych formach. Są to nie tylko plakaty wyborcze, ale także przedstawienie programu wyborczego dla wszystkich uczniów na forum szkoły. Uczniowie w różny sposób zachęcają do wyboru swojego kandydata, jednak podstawą kampanii jest zaprezentowanie propozycji działań planowanych do realizacji na rzecz nie tylko klasy,ale przede wszystkim szkoły.
Wybory odbędą się dnia 23 września, a poprzedzone będą jednodniową ciszą przedwyborczą.
W tym dniu będzie również wybierany opiekun Samorządu Uczniowskiego. Kandydatkami do pełnienia tejże funkcji są: Pani Dąbrówka Olejnik oraz Pani Agnieszka Socha.