Samorząd Uczniowski w gimnazjum wybrany!

22 września 2015 w gimnazjum odbyły się powszechne, równe oraz tajne wybory, które wyłoniły władze samorządu uczniowskiego. W tym dniu hol w budynku gimnazjum zmienił się w lokal wyborczy. Nad przebiegiem wyborów czuwała niezależna komisja wyborcza w składzie: Daria Mazur, Aleksandra Czywil, Zuzanna Ziber. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów była p. Hanna Caban dotychczasowa opiekun samorządu. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły trzy osoby o największej liczbie głosów z następującym przydziałem czynności w bieżącym roku szkolnym: Julia Wincza – przewodnicząca, Julia Szubert – zastępca, Sebastian Ciania – skarbnik. Opiekunem samorządu została p. Renata Malinowska. Wszystkim głosującym dziękujemy za udział w wyborach, a nowo wybranemu Prezydium Samorządu Uczniowskiego GRATULUJEMY i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej naszego gimnazjum.