Dziennik elektroniczny

Od bieżącego roku szkolnego dostęp do dziennika elektronicznego dla ucznia i dla rodzica jest bezpłatny. Login oraz hasło do odebrania u Wicedyrektora Zespołu Szkół.
Uwaga! Ze względu na ochronę danych osobowych przekazywanie poufnych danych, jakimi są login i hasło do konta, innym osobom niż Rodzic lub prawny Opiekun dziecka nie jest możliwe.