Wyjazd do Aqua Parku w Koszalinie

W dniu 14 października (środa) planowany jest wyjazd do Aqua Parku w Koszalinie. Pierwszeństwo uczestnictwa w zorganizowanym wyjeździe mają uczniowie, którzy uczęszczją na zajęcia nauki pływania prowadzone pezez UKS "Sokół" i mają opłacone składki członkowskie za wrzesień i październik. W drugiej kolejności w wyjeździe mogą wziąć udział uczniowie, którzy reprezentują szkołę w zawodach pływackich. Zgłoszenia przyjmuje p. Mariusz Makowski do 9 października.