NIE dopalaczom!

W dniu 8.10.2015r. w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego odbyły się warsztaty edukacyjno-profilaktyczne na temat „Stop dopalaczom-mogą cię wypalić”. Warsztaty były skierowane do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej i uczniów klas I-III gimnazjum.  Prowadzącym był pan Henryk Jeszke reprezentujący Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznych.
W tym samym dniu odbyło się szkolenie na temat „Dopalacze-współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży”, skierowane do wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców.