Gimnazjaliści na konferencji naukowej

 Uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w konferencji naukowej „Czysta energia – techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania farm fotowoltaicznych”. Na zaproszenie Wójta Gminy do Ustronia przyjechało ponad 70  specjalistów z zakresu OZE (odnawialnych źródeł energii), wśród prelegentów znaleźli się naukowcy z uczelni wyższych  Koszalina, Szczecina, Łodzi czy Bydgoszczy. W tematykę konferencji wprowadziła jej uczestników Skarbnik Gminy, przedstawiając autorski referat o budowie farmy fotowoltaicznej w Ustroniu Morskim. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali dr Edwarda Wiśniewskiego, który mówił o fizyce farmy fotowoltaicznej oraz dr Arkadiusza Malkowskiego mówiącego o czystej energii jako czynniku rozwoju regionu Pomorza Zachodniego.