Na przekór przeciwnościom

 Nasza szkoła bierze udział w Programie realizowanym przez Fundację „Na przekór przeciwnościom”. Specjaliści w zakresie psychologii i psychiatrii podczas wykładów i warsztatów będą wskazywać  młodym ludziom sposoby rozwiązywania problemów, które młodzież odbiera jako beznadziejne. Uczniowie także uzyskają informacje dotyczące miejsc i osób od których mogą otrzymać skuteczną pomoc w sytuacjach kryzysowych.
W zajęciach będą uczestniczyli uczniowie gimnazjum oraz uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej. Zajęcia odbędą się w miesiącach październik - listopad 2015r. Pierwsze warsztaty przeprowadzone będą 30 października.
Zajęcia poprowadzi psycholog Jacek Pawłowski, na co dzień współpracujący z naszą placówką wspomagając pracę szkoły doradztwem psychologicznym.
Zajęcia te realizowane są w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Jest to systematyczna realizacja edukacji zdrowotnej kształtującej postawy prospołeczne, poczucia własnej wartości, poczucia wpływu na swoje życie, odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Realizacja edukacji zdrowotnej jest jednym z zadań szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego.