Przed Dniem Wszystkich Świętych

30 paździenika, tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych chętni uczniowie gimnazjum pod opieką nauczycieli Lidii Koźmińskiej i Agnieszki Porożyńskiej uczestniczyli w akcji Sprzątania Cmentarza w Ustroniu Morskim.