Trzecioklasiści napisali próbny egzamin

Uczniowie klas trzecich gimnazjum przystąpili do egzaminów próbnych. Są one doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu historii i wos, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języków obcych. Test próbny pozwala również zapoznać uczniów ze stroną organizacyjną egzaminu oraz uzyskać informację, nad którymi partiami materiału muszą jeszcze popracować. Pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002 roku. Piszą go uczniowie klas trzecich i jest on dla nich obowiązkowy, a przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Wyniki egzaminu brane są pod uwagę przy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.