Wokół symboli narodowych

13 listopada uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie „Wokół symboli narodowych” organizowanym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Celem konkursu jest popularyzacja wśród najmłodszych wiedzy historycznej, szczególnie tej związanej z polskimi symbolami narodowymi. Konkurs miał charakter jednorazowego testu wyboru z możliwą jedna prawidłową odpowiedzią. Zadania konkursowe dotyczyły położenia Polski na mapie Europy, państw graniczących z Polską, symboli narodowych (hymn, godła, flaga) oraz wydarzeń historycznych związanych z następującymi datami : 3 maja 1791r., 11 listopada 1918r., 1 września 1939r., 1 sierpnia 1944r., sierpień 1980r. Do konkursu przystąpili :

uczniowie klas pierwszych : Aleksandra Windorpska, Sara Hofman, Aleks Stańczak, Oliwia Surdyk, Borys Struszczak, Oliwia Iwanowska, Liliana Lewosińska, Igor Rymaszewski, Dawid Wróblewski;

uczniowie klas drugich i trzecich : Zuzanna Bolechowska, Patrycja Dojka, Mateusz Ciba, Małgorzata Zając, Roksana Hofman, Marcelina Kmiecik vel Kaczmarek, Zuzanna Stachowska, Kinga Szydłowska, Bartosz Lewandowski, Marek Dmowski, Agata Stanisławczyk, Justyna Klimorowska, Oliwia Drewniak, Korneliusz Kręglewski, Bartłomiej Ciania, Mateusz Świecki, Joanna Sudnikowicz, Tobiasz Saraban i Julia Iwan.


Strona projektu „Historia w kolorach”