Sprawdzian próbny z Nową Erą

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy szóstej przystąpili do pierwszego w tym roku szkolny próbnego sprawdzianu przygotowanego przez wydawnictwo Nowa Era.
Próbny sprawdzian został przygotowany zgodnie z nową formułą obowiązującą od 2015 r.
Część I - sprawdzian z języka polskiego i matematyki - zawierał 26 zadań, w tym: z języka polskiego – 11 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte, z matematyki – 10 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Za cały arkusz można było zdobyć 41 p., w tym: za zadania z języka polskiego – 22 p., za zadania z matematyki – 19 p. Czas pracy z arkuszem standardowym wynosił 80 minut.
W części II sprawdzianu (język angielski) arkusz zawierał 11 zadań zamkniętych. Łączna liczba punktów za rozwiązanie zadań to 40. Czas pracy z arkuszem standardowym wynosił 45 minut.
Program diagnoza PRZED SPRAWDZIANEM czyli próbny sprawdzian szóstoklasisty pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Pozwala uczniom na zweryfikowania posiadanej wiedzy i umiejętności oraz wykrycie obszarów wymagających dodatkowej pracy. Pomaga szóstoklasistom oswoić się z formułą czekającego ich w kwietniu sprawdzianu.