Już dziś planuję swój zawód

25 listopada, w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki (preorientacja zawodowa) odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VI na temat „Już dziś planuję swój zawód”. Zajęcia poprowadziła doradca zawodowy z poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu Justyna Pilarczyk.
Uczniowie określali swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, które mogą predysponować do wykonywania określonego zawodu.