Warsztaty profilaktyczne

30.XI.2015 odbyły się warsztaty edukacyjno – profilaktyczne przeciwdziałające uzależnieniom, przemocy, cyberprzemocy oraz nasilającej się agresji i braku tolerancji. W warsztatach czynnie uczestniczyli uczniowie klas I i II gimnazjum.