Nagroda za najwyższą frekwencję

Drodzy Uczniowie!
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej zdecydowała o powołaniu nagrody przechodniej dla klasy z najwyższą frekwencją w semestrze (w dwóch kategoriach tj. klasy I-III i IV-VI).
Nagroda będzie wręczana po zakończeniu klasyfikacji każdego semestru i będzie w posiadaniu nagrodzonej klasy do zakończenia kolejnego semestru.
Mamy nadzieję, że będziecie rywalizować ze sobą w zakresie obecności w szkole.

W imieniu Rady Rodziców 
Grzegorz Pytloch
Przewodniczący RR