Wyróżnienie w konkursie na scenariusz zajęć!

 W dniu 04 grudnia 2015 r. w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Koszalinie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z wykorzystaniem elementów bioróżnorodności „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność” organizowanego w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Udział w konkursie wzięło 34 nauczycieli z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Miło nam poinformować, że Pani Katarzyna Skrzypkowiak - nauczycielka przyrody z naszej szkoły - otrzymała wyróżnienie za scenariusz pn. „Kwaśne deszcze a bioróżnorodność”.
Serdeczne gratulacje!
Wyróżniona praca ukaże się w wydanym w ramach projektu podręczniku najlepszych praktyk.
Wręczenia nagród odbędzie się podczas konferencji w dniu 18 grudnia w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.