Pracownia XXI wieku

W ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w naszej szkole powstała nowoczesna, w pełni wyposażona Pracownia Bioróżnorodności. Nasza szkoła jest jedną z 22 ,która znalazła się w tymże projekcie.
Oficjalnego otwarcia „Sali XXI wieku” dokonali: Dyrektor Zespołu Szkół – Mariola Ostrowska, Wójt Gminy Ustronie Morskie – Jerzy Kołakowski oraz Prymus Roku 2015 – Marta Walkowiak.
Pracownia utworzona została na wzór izby bioróżnorodności w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.
W ramach wyposażenia w sali znajdują się dębowe meble edukacyjne, tablice gatunkowe, gry edukacyjne, tropy zwierząt, mapy obszarów chronionych NATURA 2000, leśne koło fortuny, zestawy interaktywne, okazy gatunków chronionych wykonanych z różnych materiałów, laptop, tablica interaktywna i projektor. Koszt wykonania takiej pracowni to kwota około 75.000,00 zł brutto, przy czym wartość całego projektu szacuje się na kwotę 100 tys. zł. Wkład własny do projektu zapewnił Urząd Gminy w Ustroniu Morskim w wysokości 2,5 tys. zł. Drobne remonty, takie jak malowanie ścian i przygotowanie sali do montażu wykonała we własnym zakresie szkoła.
Dodatkowo w ramach projektu uczniowie wzięli udział w warsztatach ekologicznych z zakresu bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenia ekosystemów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu oraz w konkursie fotagraficznym, a nauczyciele w konkursie na najlepszy scenariusz zajęć ekologicznych.
Projekt zakończy się w kwietniu 2016 r. Kolejnym etapem jest opracowanie mobilnej aplikacji internetowej. Aplikacja będzie dostępna na urządzeniach mobilnych typu telefon komórkowy, smartfon, tablet. Będzie zawierała: przewodnik po gatunkach roślin i zwierząt występujących na obszarze Dorzecza Parsęty oraz Interaktywne Dorzecze Parsęty – w postaci m.in. gier planszowych, ankiet i quizów.

Sala nr 10 przed:

W trakcie:

 Po: