Nasza Szkoła ma 70 lat!

W imieniu szacownej 70-latki Pani Dyrektor, Mariola Ostrowska, powitała przybyłych na uroczystość:
Wójta Gminy – Jerzego Kołakowskiego wraz z pracownikami urzędu gminy,
Przewodniczącą Rady Gminy – Bernadetę Borkowską wraz z radnymi obecnej kadencji,
Proboszcza Parafii - księdza Jerzego Lubińskiego,
kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz wszystkich instytucji działających na terenie naszej gminy wraz z pracownikami,
byłego Wójta Gminy – Stanisława Zielińskiego,
byłych pracowników szkoły z jej poprzednimi dyrektorami, panią Barbarą Sobczyk – Ruchniewicz oraz panem Eugeniuszem Koźmińskim,
przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą z Kołobrzegu i powiatu,
przybyłych rodziców - w szczególności przewodniczących Rad Rodziców p. Sylwię Kręglewską i p. Grzegorza Pytlocha oraz przewodniczących z poprzednich lat,
mieszkańców gminy,
wszystkich pracowników szkoły i uczniów,
wszystkich absolwentów naszej szkoły.

70 lat to piękny jubileusz, to uroczysta chwila dla wszystkich tych, którzy z naszą placówką związali swoje losy poprzez naukę lub pracę na przestrzeni wielu lat. Są wśród nich tacy, którzy są jej uczniami, tacy, których dzieci i wnuki opuściły jej mury już dawno lub zaledwie kilka miesięcy temu oraz ci, którzy swoje całe życie zawodowe lub tylko jego część związali z naszą szkołą.
Wszyscy zatroskani o jej dobry byt, rozwój i rozkwit zgromadzili się w jej murach, żeby życzyć kolejnych dziesięcioleci.
Chcąc uczcić ten zacny jubileusz, dochowując wierności poprzednikom dopisaliśmy historię kolejnych lat. Wydany przez nas biuletyn obejmuje całe 70 lat istnienia naszej szkoły, zapisaliśmy na jego kartach największe sukcesy wraz z ich autorami.
Wielu odnajdzie w nim nazwiska swoje, swoich dzieci, wnuków, przyjaciół, kolegów ze szkolnej ławy.
Chcąc uświetnić obchody jubileuszu, postanowiliśmy otworzyć „Galerię Absolwentów”, poniewaz jesteśmy z nich dumni. Wszyscy są cząstką tej szkoły, dają świadectwo wysokiego poziomu nauczania, uczniowskich ambicji, marzeń i pasji mieszkańców tej ziemi.
50% pracowników szkoły to jej absolwenci, którym to miejsce jest szczególnie drogie i bliskie sercu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniali się i aktualnie przyczyniają się do rozkwitu naszej jubilatki i jej uczniów, tym którzy pracowali i pracują dla jej dobra. Dziękujemy tym wszystkim, na których pomoc i wsparcie możemy codziennie liczyć.
Szczególnie dziękujemy Organowi Prowadzącemu Szkołę, kolejnym Radom Gminy oraz wójtom Jerzemu Kołakowskiemu i Stanisławowi Zielińskiemu za wspieranie wszystkich działań podejmowanych przez szkołę.

Po otwarciu „Galerii Absolwentów” wszystkich gości zaproszono na urodzinowy tort. Jego podziału wśród uczestników imprezy dokonała Pani Dyrektor oraz Wójt Gminy.
W dalszej części uroczystości dokonano otwarcia nowoczesnej Pracowni Bioróżnorodności.
Odświętną atmosferę zbliżającego się Bożego Narodzenia dopełniło przedstawienie „Dziewczynki z zapałkami” w wykonaniu uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły oraz świąteczna loteria fantowa i kawiarenka.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie jakie otrzymaliśmy przy organizacji jubileuszu, szczególnie tym którzy swój czas, talent, pomysł i pieniądze ofiarowali na ten cel:
Pani Basi Sobczyk za wykonanie grafik szkoły umieszczonych w biuletynie,
Rodzicom za ufundowanie tortu z okazji jubileuszu,
Nauczycielom za pracę przy redakcji biuletynu,
Państwu Katarzynie i Grzegorzowi Pytloch za zakup antyram,
Marcinowi Wietrzykowskiemu za wykonanie zdjęć szkoły na okładkę biuletynu,
Jakubowi Dymańskiemu za projekt okładki i wykonanie okolicznościowych widokówek,
Orkiestrze Dętej Morka za uświetnienie obchodów,
Pracownikom administracji i obsługi za pracę przy organizacji obchodów,
Uczniom, którzy zebrali informacje dotyczące naszych absolwentów,
Absolwentom, którzy zechcieli odpowiedzieć na nasz apel dotyczący powstania galerii wspomnień,
Rodzicom, nauczycielom i uczniom, którzy aktywnie włączyli się w prace przy powstaniu spektaklu teatralnego oraz organizacji loterii świątecznej i kawiarenki