Próbny sprawdzian z GWO

12 stycznia szóstoklasiści przystąpili do drugiego w tym roku szkolnym próbnego sprawdzianu. Tym razem zmierzyli sie z arkuszami przygotowanymi przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Próbny sprawdzian zapewnia miarodajną ocenę wiedzy i umiejętności uczniów na kilka miesięcy przed właściwym testem. Pozwala uczniom oswoić się z formułą sprawdzianu.
Raporty przygotowane przez wydawnictwo pozwolą porównać wyniki uczniów na tle szkoły, województwa i całego kraju. W raporcie znajdą się szczegółowe informacje o osiągnięciach uczniów, przydatne w przygotowaniu planu pracy przed właściwym sprawdzianem.