Fluoryzacja

W trosce o zdrowie jamy ustnej w szkole prowadzone są zabiegi, których celem jest przeciwdziałanie próchnicy zębów. Dzieci w ramach programu profilaktycznego 6-krotnie w roku szkolnym objęte są nadzorowanym szczotkowaniem uzębienia środkami fluorkowymi. Przy tej okazji każde dziecko będzie miało możliwość nauczenia się prawidłowego sposobu szczotkowania i wyrobienia właściwych nawyków higienicznych.
Spodziewamy się, że ta prosta, skuteczna i powszechna metoda zmniejszy zapadalność na choroby zębów. Zapewniamy rzetelną i fachową opiekę oraz nieodpłatne dostarczenie preparatów fluorkowwych. Uprzejmie prosimy o dopilnowanie aby w wyznaczone dni dzieci przychodziły do szkoły z własną szczoteczką.
Terminy fluoryzacji w roku szkolnym 2016/2016:
18.09.2015,
30.10.2015,
11.12.2015,
22.01.2016,
04.03.2016,
15.04.2016.