Na przekór przeciwnościom

28 stycznia odbyły się zajęcia warsztatowe prowadzone dla uczniów klas 5-6 przez specjalistę psychologa pana Jacka Pawłowskiego z Fundacji „Na przekór przeciwnościom” dotyczące higieny zdrowia psychicznego ukierunkowane na zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży, w tym samobójstwom.
Jest to systematyczna realizacja edukacji zdrowotnej kształtującej postawy prospołeczne, poczucia własnej wartości, poczucia wpływu na swoje życie, odpowiedzialności za podejmowane decyzje.